Kutsu arabian asukastalot Ry:n vuosikokoukseen 10.12 2017 klo17 Bokvillanin kirjastoon

SYYSKOKOUS 2017

Arabian Asukastalot ry:lla on kunnia kutsua teidät yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 10.joulukuuta kello 17.00 Bokvillanin kirjastoon. Syyskokous pidetään Kauneimmat joululaulut tapahtuman jälkeen.

ESITYSLISTA

Aika:     Sunnuntai 10.12. 2017 klo17

Paikka:     Bokvillan, kirjasto, Hämeentie 125, Helsinki

1.Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen ja Arabian Palvelun internet-sivuill

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.

6. Hyväksytään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus vuonna 2018

Esitys: Yhdistyksen jäsenmaksu on 30,00€ / vuosi. Arabian Palvelut Oy:n taloissa asuvilta ei peritä jäsenmaksuja.

7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosille 2018-2019

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen