Kääntöpaikan kuukauden taiteilija

Lokakuussa on Kääntöpaikalla esillä Almaz Salikhovin teoksia.

 

Almaz Salikhov — russian artist based in Finland. 

In this series of works which are presented in the gallery Kääntöpaikka, visitor has the chance to observe artist’s visual contemplation on themes of life, death, human nature, relation of nature and technology. There is no particular, solid and fixed meaning in each work. But each picture invite someone who see them to co-create meaning together, to unfold it in their own eyes and mind, find something personal, just using the picture as a mirror reflecting the inner world.

 

 

Almaz Salikhov

Kääntöpaikan galleriassa esillä olevassa teossarajassa katsojalla on mahdollisuus havainnoida taiteilijan visuaalista tutkiskelua elämästä, kuolemasta, ihmisluonnosta, suhteesta luontoon sekä teknologiaan. Teoksilla ei ole erityistä, tiettyä tarkoitusta, mutta jokainen kuva kutsuu näkijän miettimään sen merkitystä ja löytämään niistä jotain omakohtaista, käyttäen teosta sisäistä maailmaa heijastavana peilinä.