Keskustelua demonetisaatiosta ja kommunisaatiosta

Tiistaina 9.2.
Klo 18–20
Bokvillan 
Hämeentie 125

Another Financial system & Money for Finland.

Want to strengthen new economy and solidarity economy building, and through this a furthering of our commons?

Welcome to this discussion series as part of a process calling together interested in discussing and promoting alternatives to our current money system!

Our fourth discussion is around Demonetization and communisation.

Johdantoa ja keskustelua demonetisaation ja kommunisaaton käsitteistä ja käytännöistä.

Short introduction and discussion on the concepts and practices of demonetization and communisation.

Käytännön toimintaryhmät esittäytyvät, järjestäytyvät paikallaolojoiden kesken kehittämään tekemistään ja lopuksi yhteinen keskustelu toimintaryhmien sessioiden pohjalta. Teemoina mukana: jakamisen sähköinen välittäjä –ohjelman tekninen ja poliittinen kehittäminen; ruontuotanto ja kommuuni; uuden kommunistisen julkaisun väen väen toimitus; Jaetaan –bileet; sekä muut mukaan ilmoittautuvat teemat.

Practical action groups introduce themselves, organize to develop their practices with people participating and based on these sessions there is a common discussion at the end. Themes: the technical and political use of digital mediations of sharing; food production and commune; communist journal väen väki; Jaetaan party; and other possible groups that come forward.

Keskustelukieli suomi/englanti osallistujien mukaan.

Language Finnish/English depending on the participants.

Tervetuloa!

Welcome!

See for more: http://www.commons.fi/discussion-series-another-financial-system-money-finland.

Welcome to join the Fb group of the initiative aswell! : https://www.facebook.com/groups/1091323990891747/