“Layer´s Words” eli ”Layerin Sanat” näyttely Kääntöpaikalla kesän ajan

“Layer´s Words”

 

The words are the protagonists in this exhibition. The words refer to an image or open meaning.

You can find words and names on the streets around us. Those can be poetic, concrete, childlike, colorful…

These are my words. But could those be yours?

I propose to recognize the images in this exhibition. It’s up to the visitor to search, and maybe you can find some meaning there.

 

 

”Layerin Sanat”

Näyttelyni päähenkilöitä ovat Sanat. Sanat viittaavat kuvaan tai avoimeen merkitykseen.

Löydät sanat ja nimet kaduilta ympärilläsi. Sanat voivat olla runollisia, konkreettisia, vitsikkäitä tai värikkäitä…

Nämä ovat minun Sanojani. Voisivatko Sanat olla sinun Sanojasi?

Tule ja tunnista näyttelyni kuvat. Voi olla, että löydät jotain merkityksellistä!