Musiklek för 0–3 åringar i Bokvillan

Välkoma alla föräldrar med barn i åldern 0-3 år på musiklek torsdagar 13-15.

Vi sjunger och leker och sen får man köpa kaffe och saft om man vill från Bokvillans café.

Tavastvägen 125