Tervetuloa Arabian asukastalot ry:n kevätkokoukseen maanantaina 30.5.

KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUS

Aika: maanantaina 30.5.2016 klo 18

Paikka: Bokvillan, Hämeentie 125, Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuodelta 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja

toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Arabian Asukastalot ry:n hallitus